Point O – Safe house voor verslaafden in herstel

Safe house

Point O is een safe house voor meerderjarige verslaafden in herstel. Bij ons kan men terecht na een klinische opname wanneer er geen solide, nuchtere of veilige thuisbasis is.

Het safe house is een landelijk gelegen woning in Schaijk (Noord Brabant). Hier zijn alle randvoorwaarden voor de voortzetting van een solide herstel aanwezig. De locatie biedt mogelijkheid voor opvang van maximaal 6 cliënten. Tijdens het verblijf wordt op basis van een individueel traject gewerkt aan herstel van een verslaving. Bij het herstel biedt Point O per bewoner individueel professionele ondersteuning en ondersteuning aan de hand van groepsgewijze begeleiding.

Wilt u meer weten over Point O visie en werkwijze? Lees dan door op de pagina ‘Visie en werkwijze’.

De 9 leefgebieden

Tijdens het verblijf wordt op individuele basis gewerkt aan herstel van een verslaving aan de hand van de 9 leefgebieden. Daarbij biedt Point O per bewoner professionele individuele ondersteuning en ondersteuning in de groep.

De 9 leefgebieden worden bij intake individueel beoordeeld door een professional en op basis daarvan wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld voor een half jaar. Maandelijks worden de 9 leefgebieden en doelen geëvalueerd, eventueel kan er besloten worden tot verlenging van het verblijf.

Hieronder geven we inzicht in de inhoud van de 9 leefgebieden. Uitgebreide informatie over het programma, het behandelplan, methoden en meetings leest u op de pagina ‘herstel programma’.

Dit zijn de 9 leefgebieden

Dagbesteding

Dagbesteding is van belang omdat het zin geeft aan de dag. Point O werkt samen met verschillende (zorg-) organisaties waar vrijwilligerswerk gedaan kan worden.

Onder dagbesteding verstaan we alle activiteiten waarmee de dag gevuld wordt zoals (vrijwilligers)werk, scholing, vrijetijdsbesteding en hobby’s. Een vaste dagindeling geeft ritme, afleiding, ontspanning en zal contacten en relaties bevorderen. Van belang is dat de dagbesteding past bij de persoon, en past binnen de gestelde doelen van herstel.

Zingeving

Iedereen heeft een talent. Binnen zingeving gaat het om motivatie en actief talenten ontdekken. Dit door dingen te gaan ontdekken en ondernemen zoals vrijwilligerswerk, werken met dieren, kweken van groente en fruit, sport en beweging, voorlichting geven op scholen, hobby’s etc.

Om de ontdekking naar zingeving extra te stimuleren bieden we wekelijks een thema avondmeeting (zingeving) waarvan het thema/ de inhoud varieert van kunst & cultuur, godsdienst, motivatie, werk en sociale omgeving.

Psychisch functioneren

Bij psychisch functioneren gaat het om het functioneren in relatie tot jezelf en je geestelijk welzijn. Problemen op dit gebied kunnen zijn ontstaan door een traumatische ervaring, zoals bijvoorbeeld verwaarlozing, incest of mishandeling. Hoe kan er gewerkt worden aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering? Point O gelooft dat psychisch functioneren een van de belangrijkste gebieden is om mee aan de slag te gaan. De begeleiders en coaches van Point O zullen psychische begeleiding bieden. Bij specifieke vragen of problemen verwijst Point O de cliënt door naar een psychiater of psycholoog.

Sociaal functioneren

Sociaal functioneren betreft de relatie met anderen: gezin, familie, en vrienden, hulpverleners en/of werkgever. Vaak is er veel stuk gegaan in de loop in de loop der jaren en moet er veel opgebouwd worden.

Bij intake wordt een inventaris opgemaakt met alle mensen of instanties waar stroeve contact mee zijn. Naar behoefte wordt de familie en/ of vrienden actief betrokken in het herstel zodat er gewerkt kan worden aan een gezonde relatie voor de toekomst.

Huisvesting

Verblijf bij Point O is in een groep van 6 personen. De groep is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van het huis.

Op individuele basis wordt aandacht besteed aan huisvesting na verblijf bij Point O. Dit leefgebied heeft individueel pas in de tweede helft van de periode prioriteit. Er wordt dan gekeken naar woonruimte na ontslag zoals een eigen woning, permanent beschermd wonen of een tussenvorm daarvan.

Lichamelijk functioneren

Rust, Reinheid en Regelmaat (RRR) wordt gehanteerd. Er is een vaste tijd voor opstaan, ontbijt en diner om regelmaat te creëren. Bij gezond bewegen hoort ook gezond en bewust omgaan met voeding. Er geldt eigen verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de maaltijden. Minimaal één maaltijd per dag wordt gezamenlijk nuttigt.

Point O beschikt over een tuin van 1000 m2 waarin een sportveld ligt waarop één maal per week een sportles gegeven wordt, deze is verplicht voor deelname.

Praktisch functioneren

Men is geheel verantwoordelijk voor het functioneren in en rondom huis. Als er een hulpvraag wordt omschreven op dit gebied, wordt er bekeken met één van de andere cliënten of met de coach naar een passende oplossing. Hiervoor worden op maat gemaakte opdrachten vanuit de coaches geformuleerd om vaardigheden te ontwikkelen

Financieel beheer

De financiën worden in eerste instantie bekeken samen met de coach om te inventariseren hoe het er voor staat. Als blijkt dat de financiële situatie stabiel is worden er afspraken gemaakt over het beheren en uitgeven van het geld. Als blijkt dat er sprake is van schulden zal er een schuldhulpverlener, budgetcoach of bewindvoerder ingeschakeld worden om de financiën op orde te brengen.

Verslaving

Verslaving is een van de belangrijkste aandachtspunten van herstel bij Point O. In huis wordt wekelijks een terugvalpreventie avondmeeting gehouden worden waar de voortgang van het herstel besproken wordt.

Ook moet geleerd worden te accepteren dat alcohol en/of drugs nooit meer kunnen. Point O is er van overtuigt dat gecontroleerd gebruik niet bestaat. Het motto is: ‘een is te veel en duizend nooit genoeg.’

De woning

Initiatiefnemers

“De achtergrond van Bregje en haar kennis, sluit dan ook perfect aan bij onze ideeën. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat er iemand in Point o zit die niet verslaafd is. Het hoeft dus niet onder banken of stoelen te worden geschoven dat Bregje onze stabiele en zeer krachtige factor is.”

Bregje The

Directrice, Point O

Ik werk volgens een methode die totale absentie van elk geestverruimend middel, inclusief alcohol promoot. Dit als basis om te herstellen van de ziekte verslaving. Aangevuld met de juiste persoonsgebonden intensieve begeleiding.

 

Erik van Hoogstraten

Leidinggevende, counseler en cliënt begeleider, Point O

Toen ik uit de kliniek kwam merkte ik dat het heel belangrijk is dat je een goede thuissituatie nodig hebt bij terugkomst. De klinische opname was maar een heel klein gedeelte van het totale plaatje. Het begin van je herstel is nog maar de fundering waaruit verder gebouwd gaat worden.

Peter Peters

Trainee counselor, Point O

Telefoonnummer: 06 42 92 59 64

E-Mail: info@point-0.nl

Neem contact met ons op